เรื่องราวความเป็นมาของมุมหนึ่งฟาร์ม

     จากความชอบในการเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่วัยเด็ก และชื่นชอบสุนัขที่มีลักษณะเหมือนหมาป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อศึกษาจบในขณะนั้นยังไม่มีงานอะไรทำก็เลยคิดอยากเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อน  ด้วยความชอบหมาป่า ทีแรกคิดว่าจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฯ แต่เมื่อศึกษาดูแล้วไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการดูแลที่ค่อนข้างจะยากเมื่อเทียบกับสภาวะต่างๆ ของบ้านเรา

    จนกระทั้งมาเห็นหมาบางแก้วก็รู้สึกว่าใช่เลย สุนัขพันธุ์นี้แหละที่ต้องการจะเลี้ยง   จึงได้ซื้อลูกหมาบางแก้วมาเลี้ยงที่บ้านหนึ่งตัว ประมาณปลายปี 2544  เป็นบางแก้วสีขาว-น้ำตาล เมื่อมีสุนัขแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ และวิธีการเลี้ยงดูแลที่ถูกต้อง   เมื่อศึกษามากขึ้นได้เปรียบเทียบหมาที่มีกับหมาสวยๆ ที่เป็นแบบในหนังสือขณะนั้นก็ต้องการที่จะมีหมาสวยๆ กับเขาบ้าง แต่ไม่มีปัญญาซื้อ เพราะตัวสวยๆ ในขณะนั้นราคาค่อนข้างแพง (หมาโต) จึงเริ่มคิดที่จะผสมพันธุ์เพาะลูกหมาขึ้นมาเอง เนื่องจากเมื่อศึกษาดูแล้วหมาบางแก้วมีความท้าทายในการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ตามมาตรฐานอยู่มาก จึงมีความต้องการที่จะเพาะพันธุ์หมาบางแก้วสวยๆ ดังที่ใจต้องการ

     เมื่อมีแนวความคิดเช่นนั้น “มุมหนึ่งฟาร์ม” จึงเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2545  บนเนื้อที่ประมาณเกือบหนึ่งไร่ มีหมาเริ่มแรกประมาณ 10 ตัว ในช่วงแรกนี้ก็เลี้ยงตามความชื่นชอบ และที่ผู้เลี้ยงรุ่นก่อนๆ บอกต่อกันมาถึงหมาที่สวย ตัวไหนน่าเลี้ยงก็เลือกซื้อหมาตัวที่ชอบมาเลี้ยงในฟาร์ม   จนเมื่อศึกษาถึงสายพันธุ์ความเป็นมาของสายพันธุ์การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของหมาแต่ละตัว และมีโอกาสที่จะทดลองและศึกษาเกี่ยวกับตัวหมาที่เลี้ยงไว้จนเห็นถึงจุดด้อย และจุดเด่นของหมาบางแก้วแต่ละตัว แต่ละสายพอสมควร บวกกับการไปขอความรู้ในการผสมพันธุ์ การคัดพันธุ์ จากผู้ที่มีประสบการณ์ และผู้รู้คนอื่นๆ ในวงการหมาบางแก้ว จนปรับปรุงหมาขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง(ซึ่งก็ยังไม่ถึงกับประสบความสำเร็จอะไรมากนัก)

    ซึ่งในปัจจุบันนี้มุมหนึ่งฟาร์มมีหมาที่เกิดจากฟาร์ม และเก็บไว้ในการปรับปรุงสายพันธุ์จำนวนมากมายเกือบ 40 ตัว ส่วนในเรื่องของการผสมพันธุ์นั้นในปีหนึ่งๆ นั้นจะผสมในฤดู(ต.ค.-ธ.ค.) ประมาณ 5 คอกต่อฤดูเท่านั้น ส่วนนอกฤดูผสม ถ้ามีตัวไหนผสมได้ก็จะผสมส่วนมากก็จะราวๆ 2  เดือนก็จะมีแม่หมาผสมได้อยู่ตลอดจึงแยกแบ่งเป็นชุดๆ   ในเรื่องของการผสมพันธุ์ในแต่ละคอกนั้นทางมุมหนึ่งฟาร์มจะเน้นเป็นพิเศษในการที่จะให้ได้ลูกหมาออกมาอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากทางฟาร์มของเรามีวัตถุดิบในการเลือกที่จะผสมค่อนข้างมาก

     ส่วนในด้านการประกวดนั้น ทางเราเริ่มออกประกวดตั้งแต่ยังไม่มีมุมหนึ่งฟาร์มเสียอีก การประกวดก็มีแพ้บาง ชนะบ้าง ก็จึงต้องการที่จะมีหมาที่สร้างขึ้นมาจากฟาร์มให้ชนะในสนามประกวดเอง   จึงมีการศึกษาในด้านการเพาะพันธุ์   รวมถึงเทคนิคด้านการฝึก และนำหมาเข้าประกวด    มุมหนึ่งฟาร์มมีผลงานการประกวดที่น่าพอใจอยู่เสมอมา

    จากจุดเริ่มต้น และอีกต่อๆ ไป “มุมหนึ่งฟาร์ม” ก็จะขอยืนหยัดในการปรับปรุงสายพันธุ์หมาบางแก้วให้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำสุนัขไทยบางแก้วก้าวสู่ความเป็นที่หนึ่งของโลกในสายพันธุ์นี้

แนวทางการปรับปรุงสายพันธุ์

หลักในการปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 หลัก ใหญ่ๆ คือ

  • In breed คือ การผสมพันธุ์ในแบบเลือดชิด
  • Line breed คือ การผสมพันธุ์ในสายเลือด หรือเครือญาติเดียวกัน
  • Coss breed  คือ การผสมพันธุ์แบบข้ามสายเลือดกัน หรือต่างบรรพบุรุษกันอย่างน้อย 4 ช่วงอายุ ขึ้นไป

    หลักในการปรับปรุงสายพันธุ์นั้นโดยส่วนใหญ่ทางมุมหนึ่งฟาร์มจะใช้หลักในการปรับปรุงสายพันธุ์แบบ Line breed เป็นหลัก และใช้ตามเกณฑ์ของสีเป็นหลักในการแตกสาย และปรับปรุงสายพันธุ์   ซึ่งอาจจะมีการข้ามสายเป็นแบบ Coss breed บ้างในบางครั้งเพื่อหาข้อดีของสายอื่นเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น

    หลักในการปรับปรุงสายพันธุ์ต่างๆ นั้น  ทางมุมหนึ่งฟาร์มได้ศึกษาและทดลองทำอยู่ตลอด  ดังนั้นเป็นแนวทางการปรับปรุงสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มใช้อยู่  จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรับรองได้ว่าถูกต้องเสมอไป  ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะเพาะพันธุ์หรือปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขบางแก้วนั้น  ต้องใช้วิจารณญาณในการปรับปรุงสายพันธุ์เป็นของตนเอง  ตามความเหมาะสมของตนเอง  เพราะไม่มีกฎตายตัวในการปรับปรุงสายพันธุ์เสมอไป (ไม่มีคำว่าผิดในการผสมพันธุ์  มันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไร  แล้วจะได้อะไร  คำตอบอยู่ที่ตัวผู้ทำ  และความสามารถรวมถึงประสบการณ์  ความรอบรู้ของตัวเอง)

เป้าหมายมุมหนึ่งฟาร์ม

    พัฒนาคนให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ  ที่มีความจำเป็นต้องใช้ต่อการพัฒนา-ปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขไทยบางแก้ว  พัฒนา-ปรับปรุงสายพันธุ์สุนัขไทยบางแก้วให้ตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์  เมื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลต้องการสร้างสุนัขไทยบางแก้วให้เป็นที่ยอมรับ เป็นที่นิยมเลี้ยงทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ  ด้วยความสวยงาม  น่ารัก  เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับครอบครัว รวมถึงการคอยเฝ้าระวัง  และเตือนภัยให้กับเจ้าของ

    อีกทั้งเพื่อการประกวด เปรียบเทียบวัดมาตรฐาน  กับสุนัขไทยบางแก้ว  และสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ  ซึ่งจะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งจากงานประกวดสากลในอนาคต  เพื่อแบ่งจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ  และชื่นชอบในสุนัขไทยบางแก้ว เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูล  ความรู้  และให้คำปรึกษา  เกี่ยวกับสุนัขไทยบางแก้ว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้